سیم و کابل ابهر

سیم و کابل ابهر

عضویت نقره ای

محصولات / خدمات

کابل تک رشته زره دار (آرمور دار)  -  38/66 kV, 1*500 RM/50 SQMM, مقاوم در برابر حریق

کابل تک رشته زره دار (آرمور دار)

مدل : 38/66 kV, 1*500 RM/50 SQMM, مقاوم در برابر حریق

کابل تک رشته با غلاف کاراگیت -  230/400 kV, 1*2000 RMS SQMM, مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش

کابل تک رشته با غلاف کاراگیت

مدل : 230/400 kV, 1*2000 RMS SQMM, مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش

کابل چند رشته بدون زره (بدون آرمور)  - 12/20 kV,3*70 RM/16+70(Msg) SQMM, هوایی

کابل چند رشته بدون زره (بدون آرمور)

مدل : 12/20 kV,3*70 RM/16+70(Msg) SQMM, هوایی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :
تلفن: +982181930000
آدرس: ایران، تهران، خیابان خرمشهر، پلاک 64

ارسال پیامبه بالا بروید